22.04.1995

Avustajan palkkio - Selvitys toimista ja kuluista - Tiedusteluvelvollisuus

Avustajan palkkion ja kulujen määräämättä jättäminen

Käräjäoikeus oli myöntänyt henkilölle maksuttoman oikeudenkäynnin ja määrännyt hänelle oikeudenkäyntiavustajan. Asianajaja ei ollut toimittanut käräjäoikeudelle selvitystä suorittamistaan toimista ja kuluista ennen käräjäoikeuden päätöstä, jolla asia oli asianosaisten poissaolon vuoksi jätetty sillensä, vaan kaksi päivää myöhemmin. Käräjätuomari oli jättänyt määräämättä oikeudenkäyntiavustajalle palkkiota ja kulujen korvausta. Avustaja oli valittanut asiasta hovioikeuteen, joka sittemmin oli korjannut virheellisyyden.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että jollei avustaja esitä laissa tarkoitettua selvitystä omasta aloitteestaan, tuli tuomioistuimen sitä avustajalta tiedustella. Vastaavan menettelyn käyttämistä myös puheena olevan kaltaisissa tapauksissa, joissa avustaja ei ole paikalla, voitiin pitää tarkoituksenmukaisuussyistä suotavana, jolloin selvitystä voitaisiin tiedustella muun muassa puhelimitse. Käräjäoikeus olisi voinut selvityksen saavuttua käräjäoikeuden kansliaan ottaa avustajan palkkion määräämistä koskeneen asian ratkaistavaksi erillisellä päätöksellä. Tämän vuoksi ja koska selvityksen toimittamisvelvollisuus ensisijaisesti kuului avustajalle käräjätuomarin huomiota kiinnitetty edellä kerrottuun käsitykseen oikeasta menettelytavasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.