27.12.1995

Asiakirjajulkisuus - Oikeudenkäyntiaineisto

Oikeudenkäyntiaineiston julkistamisesta

Käräjäoikeuden puheenjohtajana toimiva laamanni oli ennen erään rikosjutun esilletuloa käräjäoikeudessa antanut toimittajan tutustua laamamnin syyttäjältä ennen ensimmäistä istuntoa saamaan esitutkinta-aineistoon. Asiassa antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, että ensisijassa syyttäjä vastaa yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetusta aineistosta ennen oikeudenkäyntiä. Kun laamanni oli saanut kysymyksessä olevan asiakirja-aineiston haltuunsa viranomaisten keskinäiseen vakiintuneeseen käytäntöön perustuen, hänen olisi tullut ottaa yhteyttä syyttäjään siinä vaiheessa, kun toimittaja pyysi tietoja aineistosta.

L yleisten asiakirjain julkisuudesta 4 §
L yleisten asiakirjain julkisuudesta 6 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.