30.11.1995

Asiakirjain julkisuus - Kaupunginhallitus - Pöytäkirja - Päätös - Esityslista

Kaupunginhallituksen menettely asiakirjain julkisuutta koskevassa asiassa

Kaupunginhallituksen huomiota kiinnitetty kaupunginhallituksen menettelyyn, jossa kaupunginhallitus oli tehnyt pöytäkirjaan merkinnän "salassapidettävä".

Kaupunginhallituksen menettely esityslistojen julkaisemisesta sen mukaan sisälsivätkö listalla olevat asiat sellaisia tietoja, jotka olivat lain tai asetuksen mukaan salassapidettäviä, oli lain mukainen. Sen sijaan kaupunginhallituksen käytäntö, että tämän perusteella myös pöytäkirjaan tehtiin "salassapidettävä" merkintä varsinkin, kun kaupunginhallituksen päätös on aina julkinen, ei vastannut yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain säännöksiä. Apulaisoikeuskansleri on kanteluasiassa antamassaan ratkaisussa todennut, että tämänkaltaisissa asioissa olisi riittävää, että pöytäkirjaan tehtäisiin merkintä "sisältää salassapidettäviä tietoja" tai "ei julkisuuteen".

L yleisten asiakirjain julkisuudesta (83/51) 1 §:n 1 mom,
2 §:n 2 mom ja 3 mom, 3 §:n 1 mom sekä 5 §
KunnallisL 30 §:n 2 mom (1122/90) ja 148 §:n 1 mom (953/76)
KuntaL (365/95) 57 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.