15.11.1995

Työntekijän järjestäytymisvapaus - Syyttämättäjättäminen

Syytteen nostamatta jättäminen työntekijän järjestäytymisvapauden loukkaamista koskevassa asiassa

Työnantaja oli tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi irtisanonut sellaisen työntekijän työsuhteen, joka oli eronnut ammattiliitosta. Työntekijä oli rikosilmoituksessaan epäillyt, ettei irtisanominen ollut johtunut pelkästään esitetyistä syistä, vaan että siihen olivat vaikuttaneet myös hänen eroamisensa ammattiosaston jäsenyydestä ja eräiden muiden työntekijöiden häneen sen vuoksi vuosina 1991 ja 1992 kohdistama painostus. Apulaisnimismies oli päättänyt jättää syytteet nostamatta muita työntekijöitä vastaan, koska jutussa ei ollut tullut ilmi näyttöä siitä, että he olisivat menettelyllään syyllistyneet laittomaan uhkaukseen tai kiristykseen. Työntekijän kantelussa pyydettiin syytteiden nostamista muita työntekijöitä vastaan mm. sillä perusteella, että he olisivat syyllistyneet yhdistymis- tai järjestäytymisvapauden loukkaamiseen.

Kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, että yhdistymisvapaus sinänsä kuuluu Hallitusmuodossa turvattuihin kansalaisten perusoikeuksiin. Työrikoksia koskevat rangaistussäännökset on nyttemmin sisällytetty rikoslain 47 luvun säännöksiin, mutta työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamista koskevaa 5 §:n säännöstä ei voi soveltaa takautuvasti. Asiassa ei ole muutoinkaan tullut ilmi riittävää näyttöä siitä, että muut työntekijät olisivat syyllistyneet heidän viakseen epäiltyihin rikoksiin.

HM (969/95) 10 a § 2 mom
HM (969/95) 10 a § 3 mom
TyösopimusL 52 § 1 mom
RL (578/95) 47 luku 5 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.