08.11.1995

Sosiaaliset oikeudet - Perusoikeudet - Asetuksenantovalta - Esittelymuistio

Hallitusmuotoon perusoikeusuudistuksessa sisällytettyjen sosiaalisten oikeuksien aseman muuttuminen ja muutoksen vaikutus säädösvalmisteluun

Oikeuskansleri on pitänyt aiheellisena korostaa sosiaali- ja terveysministeriölle, että perusoikeusuudistuksen luomassa uudessa oikeustilanteessa säädösvalmistelussa, ei vain sosiaalisia oikeuksia koskevien hallitusten esitysten perusteluihin, vaan myös asetusehdotuksia ja valtioneuvoston päätöksiä koskeviin esittelymuistioihin on tarpeellista ottaa nimenomainen jakso, jossa tässä tarkoitettua säännösehdotusta tarkastellaan tilanteen edellyttämällä tavalla perusoikeussuojan kannalta. Kun hallitusmuodon perusoikeuksien täsmentäminen edellyttää useimmiten lain tasoista sääntelyä, esittelymuistion tarkastelujaksossa tulee samalla kiinnittää huomiota siihen, ovatko edellytykset tästä poikkeavalle asetus/valtioneuvoston päätöstasoiselle säännösehdotukselle olemassa vai onko asia saatettava eduskuntakäsittelyyn.

L Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta (969/95)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.