30.10.1995

Syyttämättäjättämispäätösten perusteleminen - Perustelujen riittävyys ja vakuuttavuus - Työtapaturma

Syyttämättäjättämispäätösten perusteleminen työtapaturma-asiassa

Tuotantolaitoksen lastausalueella sattuneessa työtapaturmassa työntekijä oli jäänyt pyöräkuormaajan yliajamaksi ja loukkaantunut saaden ruumiinvammoja, joiden seurauksena hän oli välittömästi saanut surmansa. Työsuojelupiiri oli asian johdosta antamassaan lausunnossa esittänyt syytteitä nostettaviksi. Kaupunginviskaali oli päättänyt näytön puuttumisen vuoksi jättää syytteet nostamatta pyöräkuormaajan kuljettajaa vastaan hänen viakseen epäillystä kuolemantuottamuksesta ja työnantajan kolmea edustajaa vastaan heidän viakseen epäillyistä yksin teoin tehdyistä työturvallisuuslain säännösten rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Asiasta tehdyssä kantelussa pyydettiin syytteiden nostamista työnantajan edustajia vastaan.

Kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, että kaupunginviskaali oli ilmeisesti katsonut, ettei työnantajan edustajien menettelyllä ollut ollut suoranaista syy-yhteyttä työntekijän kuolemaan. Näin kaupunginviskaalin ratkaisujen lopputulosta, syytteiden nostamatta jättämistä, ei voida pitää virheellisenä. Ratkaisussa on kiinnitetty kaupunginviskaalin huomiota siihen, että päätösperustelujen asianmukaisuus, riittävyys ja vakuuttavuus ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, jotka syyttäjän on otettava huomioon jättäessään syytteen nostamatta rikoksesta, jonka osalta on tullut esille sekä syytteen nostamista tukevaa että sitä vastaan olevaa näyttöä. Syyttäjän suorittamaan näytön riittävyyden arviointiin kuuluu olennaisena osana myös johtopäätösten tekeminen ja niiden esittäminen päätösperusteluissa siten, että se mahdollisimman suuressa määrin vakuuttaa lukijoita näyttöarvion ja johtopäätösten oikeellisuudesta.

RikosL (578/95) 21 luku 8 §
RikosL (578/95) 47 luku 1 § 1 mom
Syyttäjäsanomat nro 3/90 ss. 69-70
Syyttäjäsanomat nro 4/94 ss. 61-62

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.