17.10.1995

Siirretyn kantelun käsittely - Ratkaisun viipyminen

Siirretyn asian käsittelyajasta

Lääninhallituksen poliisiosaston kanteluasiassa tekemän lausuntopyynnön käsittely oli poliisilaitoksella osin viivästynyt ja osin unohtunut. Kaikkien poliisilaitoksella käsiteltävien asioiden osalta tulisi noudattaa kohtuullista joutuisuutta, joten yli kahden vuoden viivettä lausunnossa, joka koskee tämänkaltaista asiaa, voitiin pitää kohtuuttomana. Poliisilaitoksen huomiota kiinnitetty muille viranomaisille annettavien lausuntojen kohtuulliseen käsittelynopeuteen.

Apulaisoikeuskansleri oli siirtänyt kantelun lääninhallituksen poliisiosaston käsiteltäväksi. Poliisiosasto oli kantelun johdosta pyytänyt poliisilaitoksen lausuntoa, mutta sille ei ollut asetettu määräaikaa. Ennen kantelijan oikeuskanslerinvirastolle tekemää kyselyä, poliisiosasto ei ollut tiedustellut lausunnon viipymistä poliisilaitokselta eikä mitenkään muutenkaan valvonut asian käsittelyn joutuisuutta siellä. Lääninhallituksen poliisiosaston katsottu laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa vireillä olevassa asiassaan ja sen vuoksi kiinnitetty poliisiosaston huomiota oikeaan menettelytapaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.