12.09.1995

Verovalitus - Käsittelyaika

Verovalitusasioiden käsittelyn joutuisuus

Lääninoikeuden huomiota kiinnitetty tarpeellisen joutuisuuden noudattamiseen verovalitusasioiden käsittelyssä. Käsittelyajat olivat erään verovelvollisen kohdalla poikenneet siitä perustellusta tavoitteesta, jonka mukaan verovalitukset tulisi voida ratkaista ennen seuraavan verotuksen valmistumista. Ne eivät sinänsä olleet poikkeuksellisen pitkiä (alle kaksi vuotta), kun otetaan huomioon ratkaisutoimintaan käytettävissä olevat voimavarat.

Verotuksen muutoksenhakujärjestelmän uudistamiseen liittyen (HE n:o 143/1993 vp.) eduskunta on kiinnittänyt huomiota alemman tason oikaisu- ja muutoksenhakuasteiden käytännön toimintaedellytyksiin niin, että tämä taso muodostuu oikeussuojan painopistealueeksi. Päätökset on saatava nopeasti ja joutuisasti. Hallitusmuodon 16 §:n perusoikeussäännöksen (969/95) mukaan, joka on tullut voimaan 1.8.1995 lukien, jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

HM 16 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.