08.09.1995

Käräjäoikeuden menettely - Viipyminen

Riita-asian käsittelyn viipyminen

Käräjätuomarin sairasloman johdosta riita-asian käsittely ei ollut edennyt puolen vuoden aikana, jolloin myös vastaajana ollut osakeyhtiö oli asetettu konkurssiin. Valmisteluistuntoa ei ollut määrätty vielä vuoden kuluttua haasteen tiedoksiannosta.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa on todettu, että kokonaisuutena arvioiden asian käsittely oli kestänyt liian pitkään. Käsittelyn viipymistä kerrotussa määrin ei voitu pitää kohtuullisena siinäkään tapauksessa, että otettiin huomioon käräjäoikeuden jutturuuhkaa koskeva selvitys sekä asianomaisen tuomarin ennakoitua pidemmäksi osoittautunut sairasloma. Tämän vuoksi käräjäoikeuden huomiota kiinnitetty asioiden käsittelyn edellyttämään joutuisuuteen. Käräjätuomareiden sairaslomien aikanakin tulisi pyrkiä järjestämään menettely siten, ettei asioiden käsittely olisi tuona aikana täysin keskeytyneenä.

HM 16 § (969/95)
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus, SopS 19/90) 6 art. 1
kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.