10.08.1995

Todistajan esteetön poissaolo - Todistajan tuomioistuimeen tuominen - Säilössä pitäminen

Todistajan noutamisesta ja säilössä pitämisestä

Käräjäoikeuden puheenjohtajien ja syyttäjän tietoon saatettu oikeuskanslerin käsitys, jonka mukaan todistajan esteettömän poissaolon johdosta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 36 §:n säännöstä sovellettaessa on perusteltua ottaa lähtökohdaksi ihmisoikeusystävällinen tulkinta, jonka mukaan kansalaisten vapauteen on puututtava mahdollisimman vähän. Kun ei syyttäjällä eikä tuomioistuimella ollut ollut tietoa todistajan poissaolon syystä ja kun esitutkinta-asiakirjoista oli käynyt ilmi, että todistaja oli juttuun liittyvällä toiminnallaan osoittanut yhteistyöhalua viranomaisten kanssa todistelun kohteena olleen rikoksen selvittämiseksi, olisi noutomääräyksen antamisen asemesta ollut sopivampaa määrätä todistaja sakon uhalla saapumaan tuomioistuimen jatkokäsittelyyn.

Noutomääräyksen toimeenpanneiden syyttäjän ja poliisimiesten tietoon saatettu oikeuskanslerin käsitys syyttäjän ja poliisin välisen yhteistyön tärkeydestä noutomääräyksen täytäntöönpanossa. Yhteistyön avulla poliisimiehet voivat suorittaa sellaisen kokonaisarvioinnin, jota poliisilain 12 §:n 3 momentista ilmenevän suhteellisuusperiaatteen soveltaminen edellyttää. Suhteellisuusperiaate on otettava huomioon erityisesti puututtaessa kansalaisten vapauteen. Enimmäissäilössäpitoaikoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaikissa tapauksissa. Todistajan pitäminen lähes vuorokauden säilössä oli ollut tutkitussa tapauksessa todistajan kannalta kohtuutonta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.