20.07.1995

Ajokorttilupa - Hyvä hallintotapa - Neuvontavelvollisuus

Hyvän hallintotavan edellyttämästä neuvontavelvollisuus

Henkilö oli käynyt ajokortin uusimista varten lääkärissä ja lääkäri oli toimittanut todistuksen hänen ajokyvystään suoraan poliisilaitokselle hyvissä ajoin ennen hänen 70-vuotispäiväänsä. Henkilöllä ei ollut ollut tietoa siitä, että ajokorttilupaa tuli erikseen hakea poliisilaitokselta. Poliisilaitokselta ei ollut myöskään ilmoitettu hänelle, että hänen tuli tehdä erillinen hakemus ajokorttiasian vireille saamiseksi. Mainitusta syystä henkilön ajo-oikeus oli vanhentunut ja hänen tuli ajokorttilupa saadakseen esittää todistus hyväksytystä kuljettajantutkinnosta.

Apulaisoikeuskanslerin varamiehen ratkaisussa on todettu, että voitiin pitää kysymyksenalaisena, oliko poliisilaitoksen liikennetoimiston menettely ollut hallintomenettelylain 4 §:n sananmukaisen tulkinnan vastaista. Nykyaikaisessa hallintotoiminnassa oli viranomaisen kuitenkin pyrittävä muutoinkin antamaan tarpeellista opastusta silloin, kun yksityishenkilöllä oli ilmeisen erheellinen käsitys oikeuksiensa voimaan saattamiseen tai ylläpitämiseen ratkaisevasti vaikuttavista seikoista. Poliisilaitoksen olisi näin ollen tullut lääkärintodistuksen vastaanotettuaan hyvän hallintotavan mukaisesti neuvoa hakijaa ryhtymään tarpeellisiin toimiin ajo-oikeuden jatkamiseksi. Tämän vuoksi ja huomioon ottaen, että autorekisterikeskus nyttemmin huolehtii kirjeitse ohjeiden antamisesta, poliisilaitoksen tietoon saatettu käsitys hyvän hallintotavan edellyttämästä neuvontavelvollisuudesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.