26.07.1995

Asianajajien valvonta - Salassapito - Asiakkaan oikeus itseään koskeviin tietoihin

Käsitys asiakirjojen salaiseksi merkitsemisen oikeudellisista edellytyksistä SAL:n asianajajavalvonnassa

Kuolinpesän osakkaan kanneltua pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi määrätyn asianajajan menettelystä Suomen Asianajajaliittoon oli asianajaja liittänyt liiton hallitukselle antamaansa selvitykseen salaiseksi merkitsemänsä lisäselvityksen. Lisäselvitysasiakirjasta oli tehty maininta valvonta-asiassa annettuun SAL:n hallituksen päätökseen. Oikeuskanslerinvirastoon hankituista SAL:n valvonta-asian asiakirjoista todettiin, että asianajajan salaiseksi merkitsemässä asiakirjassa oli kerrottu lähinnä osakkaan ja hänen puolisonsa käyttäytymisestä pesänselvitysasian yhteydessä ja viitattu kantelun tekijän terveydellisiin seikkoihin. Asianajaja ilmoitti pyrkineensä asiakirjan salaiseksi merkitsemisellä valvonta-asian hienovaraiseen käsittelyyn.

Pesänosakkaan kanteluun annetussa oikeuskanslerin päätöksessä, jota ennen mainittu osakas oli oikeuskanslerinvirastosta saanut valokopion pyytämästään asiakirjasta, todettiin, että asianajajan selvityksessä SAL:lle olisi kurinpito- tai valvonta-asian vireillepanijan omaa menettelyä koskevat asianajajavalvonnan kannalta merkitykselliset tiedot esitettävä sillä tavoin, että myös ne voidaan vastineen pyytämisen yhteydessä saattaa kantelijan tietoon. Salaiseksi merkitseminen edellyttää asianmukaista perustetta.

OM:n päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta (191/59) 38 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.