30.05.1995

Valtiopäiväjärjestys 54 b § - Euroopan unioni - Valtioneuvoston tiedonantovelvollisuus eduskunnalle

Euroopan unionin säädösehdotusten toimittaminen viipymättä eduskunnan puhemiehelle

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon kirje kansliapäälliköille 30.5.1995, dnro 13/51/95:

Eduskunta osallistuu hallitusmuodon 33 a §:n mukaan kansainvälisissä toimielimissä tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun siten kuin valtiopäiväjärjestyksessä säädetään. Sisältönsä säännös saa lähinnä valtiopäiväjärjestyksen 4 a luvusta, joka on Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi muutettu 1.1.1995 voimaan tulleella lailla (1551/94). Tarkoitus on turvata eduskunnalle oikeus saada tietoja ja osallistua Euroopan unionia koskevaan päätöksentekoon.

Valtiopäiväjärjestyksen 4 a lukuun sisältyvän 54 b §:n mukaan valtioneuvoston on viipymättä kirjelmällään lähetettävä puhemiehelle tietoonsa tullut ehdotus sellaiseksi säädökseksi, sopimukseksi tai muuksi toimeksi, josta päättää Euroopan unionin neuvosto ja joka muutoin valtiosäännön perusteella kuuluisi eduskunnan toimivaltaan.

Tietooni on eri tahoilta tullut seikkoja, jotka näyttävät osoittavan, että valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:ään sisältyvää vaatimusta eduskunnalle menevien kirjelmien kiireellisestä toimittamisesta ei ole kuluvan vuoden aikana noudatettu.

Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on merkinnyt eduskunnan toimivallan osittaista siirtymistä Euroopan unionin toimielimille, mitä on pyritty korvaamaan valtiopäiväjärjestyksen 4 a lukuun otetuilla järjestelyillä. Eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien käyttäminen tehokkaasti edellyttää, että sen kannanotot voidaan antaa Euroopan unionin päätöksentekomenettelyn kannalta oikeassa ajassa. Tämä puolestaan vaatii sitä, että valtioneuvosto saatuaan tiedon kysymyksessä olevassa lainkohdassa tarkoitetusta ehdotuksesta ja arvioituaan sen merkitystä, toimittaa kirjelmän eduskunnan puhemiehelle joutuisasti.

Esittämääni viitaten kiinnitän oikeudelliselta kannalta ministeriöiden kansliapäälliköiden huomiota siihen, että valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:n mukaan siinä tarkoitettu ehdotus on viipymättä toimitettava eduskunnan puhemiehelle. Vaikkakin tässä tarkoitettu lyhyt aika voi asian valmistelun vaatimasta ajasta johtuen vaihdella, sen tulkinnassa on nähdäkseni painotettava säännöksen tarkoitusta järjestää eduskunnalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tilaisuus kannanottonsa muovaamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.