15.05.1995

Syyteharkinnan suorittaminen - Liikenneonnettomuus - Kuolemantuottamus

Syyteharkinnan suorittaminen kahden henkilön kuoleman aiheuttaneen liikenneonnettomuuden johdosta

Henkilöauton kuljettaja ja matkustaja olivat saaneet surmansa nimismiespiirin alueella sattuneessa henkilöauton ja kuorma-auton yhteenajossa, joka oli tapahtunut maantiellä kuorma-auton käyttämällä ajokaistalla. Asian johdosta suoritetussa esitutkinnassa oli kuorma-auton kuljettajaa kuulusteltu asianomistajana. Esitutkinta nimismiespiirissä oli päättynyt apulaisnimismiehen kirjeellä, jossa hän oli kuorma-auton kuljettajalle ilmoittanut, että koska liikenneonnettomuuteen syyllinen henkilöauton kuljettaja oli kuollut, asia ei antanut syyttäjän puolelta aihetta enempään. Apulaisnimismies ei ollut siten suorittanut jutussa syyteharkintaa eikä myöskään asianmukaisella tavalla laatinut päätöstä syytteen nostamatta jättämisestä.

Ratkaisussaan oikeuskansleri on kehottanut lääninsyyttäjää suorittamaan asianmukaisen syyteharkinnan liikenneonnettomuuden osalta. Samalla oikeuskansleri on todennut, että esitutkintalaissa omaksuttujen periaatteiden mukaisesti esitutkinta tulisi yleensä päättää joko tutkinnanjohtajan tekemällä poliisipäätöksellä tai siten, että juttu saatetaan syyttäjälle syyteharkinnan suorittamista varten. Esitutkintalain 43 §:n 1 momentin säännöstä ei voida kuitenkaan soveltaa tämänkaltaisissa liikenneonnettomuustilanteissa, joissa aina on vähintään kaksi osapuolta. Osapuolten menettelyn on katsottava olevan sellaisessa yhteydessä keskenään, että liikenneonnettomuuden syntymiseen johtaneita syitä ja olosuhteita on arvioitava erikseen kunkin osapuolen osalta. Samalla on myös arvioitava, voidaanko asiassa nostaa syyte jotakin osapuolta vastaan hänen menettelynsä johdosta. Pelkästään se seikka, että esitutkinnan yhteydessä liikenneonnettomuuteen ensisijaisesti tai vaikka yksinomaisestikin syyllisenä pidetty henkilö on onnettomuudessa saanut surmansa, ei voi johtaa siihen, ettei asiassa olisi tarpeen arvioida myös vastapuolen menettelyä.

Lääninsyyttäjä on suorituttanut jutussa lisätutkinnan, jonka yhteydessä myös kuorma-auton kuljettajaa on kuulusteltu syylliseksi epäiltynä. Sen jälkeen lääninsyyttäjä on suorittanut jutussa syyteharkinnan arvioiden kuorma-auton kuljettajan menettelyä. Kun esitutkinnasta ei käynyt ilmi sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat kuorma-auton kuljettajan myötävaikuttaneen liikenneonnettomuuden syntymiseen, lääninsyyttäjä on syyttämättäjättämispäätöksellään päättänyt olla nostamatta syytettä kuorma-auton kuljettajaa vastaan.

EsitutkintaL 43 § 1 mom
Vrt. OKA:n kertomus 1991 s. 74 (asia dnro 764/1/90)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.