09.05.1995

Asiakirjain julkisuus - Ulosotto - Takaussitoumus

Huomautus

Nimismiespiirin ulosotto-osaston päällikölle huomautettu vastaisen varalle ulosottoviranomaisten hallussa olevan asiakirjan näyttämättä jättämisestä ulosoton asianosaiselle.

Takavarikkoasian vastaaja oli pyytänyt saada ulosottoviranomaiselta nähtäväkseen hakijan täytäntöönpanoa varten asettaman vakuuden (takauksen). Ulosottomies ei ollut suostunut pyyntöön, vaan oli ainoastaan ilmoittanut, että hänellä oli riittävä vakuus. Ulosottoasetuksen 7 §:n mukaan ulosottomies oli ollut velvollinen antamaan pyynnöstä jäljennöksen tästä asiakirjasta. Myös yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 19 §:n mukaan vastaajalla oli oikeus saada nähdäkseen po. asiakirja.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan kiinnittänyt myös huomiota menettelytavan kannalta siihen, että ellei pyydettyä tietoa anneta, pyytäjä on oikeutettu halutessaan saamaan viivytyksettä perustellun yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 8 §:n edellyttämän valitusosoituksin varustetun päätöksen.

AsiakJulkL 8 ja 19 §
UlosottoA 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.