04.05.1995

Esitutkinta - Perusoikeudet - Poliisitoimen asiallisuus

Käsitys poliisin esitutkintatoimenpiteistä

Rikostutkija oli jättänyt 17-vuotiaalle henkilölle yhteydenottopyynnön, jonka mukaan poliisi halusi kuulustella häntä lähinnä todistajana epäiltyjen murhapolttojen johdosta. Yhteydenoton jälkeen poliisi oli noutanut nuorukaisen hänen kotoaan, tutkinut hänen asunnossaan erään seikan, jolla saattoi olla merkitystä murhapolttojen selvittämisessä, ja sitten kuulustellut häntä murhapoltoista epäiltynä. Poliisitoimenpiteissä ei ollut noudatettu esitutkintalain noutoa ja pakkokeinolain kotietsintää koskevia säännöksiä. Nuorukaisen oli ollut vaikea valvoa oikeuksiaan kerrotussa tilanteessa ja hänen suostumuksensa toimenpiteisiin oli ollut kyseenalainen.

Rikostutkijoiden tietoon saatettu apulaisoikeuskanslerin käsitys, jonka mukaan yhteydenottopyynnössä oli tarpeettomasti mainittu henkilön todistaja-asemasta. Asianmukaista olisi ollut ilmoittaa, että hänen asemansa kuulustelussa oli epäselvä. Poliisilaitoksen huomiota kiinnitetty siihen, että mikäli poliisin taholta puututaan kansalaisten perusoikeuksiin, toimenpiteet tulee suorittaa laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.