10.04.1995

Julkisen kaupanvahvistajan määräys - Määräyksen peruuttaminen

Huomautus tuomarille laiminlyönnistä peruuttaa julkiselle kaupanvahvistajalle annettu määräys

Kihlakunnanoikeuden antama määräys toimia julkisena kaupanvahvistajana oli määrätty olemaan voimassa niin kauan kuin henkilö toimi pankin toimitusjohtajana. Määräyksen saanut henkilö oli suorittanut vielä tuon ajankohdan jälkeenkin julkiselle kaupanvahvistajalle kuuluvia tehtäviä. Kihlakunnanoikeus oli sittemmin peruuttanut määräyksen.

Kanteluasiaa tutkittaessa on ilmennyt, että julkisena kaupanvahvistajana toiminut henkilö oli saattanut kysymyksen kaupanvahvistajan oikeuksien olemassaolosta tuomiokunnan tietoon toimittamalla sinne muun muassa kopion määräyksen sisältävästä pöytäkirjanotteesta. Kihlakunnantuomari oli päättänyt peruuttaa annetun määräyksen, mutta päätös oli jäänyt kirjoittamatta ja asia oli sittemmin unohtunut. Kaupanvahvistajan nimi oli ollut merkittynä tuomiokunnassa esillä olleeseen julkisista kaupanvahvistajista pidettyyn luetteloon. Selvityksistä ei ilmennyt, että julkiselle kaupanvahvistajalle olisi tuomiokunnasta ilmoitettu aikomuksesta peruuttaa määräys tai että sen oli katsottu automaattisesti rauenneen.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että kihlakunnantuomarin edellä kerrottua menettelyä laiminlyödä asian ratkaiseminen joko tekemällä asiasta erillinen päätös tai ainakin ilmoittamalla, että kaupanvahvistajan oikeudet olivat lakanneet samalla kun toimi pankin toimitusjohtajana oli päättynyt, ei voitu pitää asianmukaisena. Tämän vuoksi kihlakunnantuomarille, nykyiselle laamannille on vastaisen varalle huomautettu hänen virheellisestä menettelystään. Lisäksi ratkaisussa on todettu, että oikeuskanslerin pyytämät selvitykset olisi pitänyt toimittaa määräajassa.

KaupanvahvistajaA 2 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.