26.04.1995

Verovalitus - Käsittelyaika - Verovelvollisen oikeusturva

Verovalituksen käsittelyn viipyminen lääninoikeudessa

Oikeuskansleri on katsonut, että verovalituksen nykyinen viipyminen lääninoikeudessa selkeästi vaarantaa verovelvollisen oikeusturvan.

Verovalitusten keskimääräinen käsittelyaika Kymen lääninoikeudessa on vuonna 1994 ollut 31 kuukautta. Vuonna 1990 vireille tulleita valituksia on ollut vireillä kaikkiaan 263 kappaletta ja vuonna 1991 vireille tulleita kaikkiaan 403 kappaletta. Edellä oleva on poikennut siitä perustellusta tavoitteesta, jonka mukaan verovalitukset tulisi voida ratkaista ennen seuraavan verotuksen valmistumista.

Eduskunta on vastauksena hallituksen esitykseen verotuksen muutoksenhakujärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi antamassaan vastauksessa, edellyttänyt erityisen huomion kiinnittämistä alemman tason oikaisu- ja muutoksenhakuasteiden käytännön toimintaedellytyksiin, niin että kyseinen taso muodostuu oikeussuojan painopistealueeksi.

Valtioneuvoston yleisistunnon esittelylista 21.7.1994

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.