23.03.1995

Valtioneuvosto toimitusministeristönä - Valtioneuvoston eronpyyntö - Viran täyttäminen

Viran täyttäminen valtioneuvoston eron pyynnön jälkeen

Ympäristöministeriön kansliapäällikön virka oli ollut auki 1.5.1994 lukien ja ollut täytettävissä 1.10.1994 lukien. Viran täyttämistä oli useaan kertaan käsitelty valtioneuvoston yleisistunnossa. Vuoden 1995 kansanedustajain vaalien jälkeen viikkoa ennen ilmoitettua valtioneuvoston eronpyyntöä kansliapäällikön viran täyttäminen oli jälleen käsiteltävänä valtioneuvoston yleisistunnossa.

Oikeuskansleri on tuolloin siltä varalta, että viran täyttämisen siirtyminen tulisi esille, ilmoittanut pääministerille, että valtiollisen käytännön mukaan valtioneuvosto jättää eduskunnan järjestäytymisen jälkeen tasavallan presidentille eronpyyntönsä. Vastaavan käytännön mukaan tasavallan presidentti on pyytänyt valtioneuvostoa jatkamaan toimitusministeristönä siksi, kunnes uusi eduskunnan luottamusta nauttiva valtioneuvosto on hallitusmuodon mukaan muodostettu. Vanha hallitus jatkaa toimitusministeristönä ja hoitaa välttämättömät hallintorutiinit eli juoksevat asiat sekä sellaiset, joiden ratkaisua ei voida siirtää ajallisesti niiden kiireellisyyden vuoksi uudelle hallitukselle. Toimitusministeristö pidättäytyy siten laajakantoisista poliittisista aloitteista.

Huomioon ottaen, että ympäristöministeriön korkein virka on ollut edellä kerrotusta ajasta lähtien auki ja täytettävissä ja että sitä hoitamaan on määräaikaisesti nimitetty virkamies, viran täyttämistä valtioneuvoston eron pyynnön jälkeen ei voida pitää sellaisena juoksevana asiana tai välttämättä hoidettavana hallintoasiana, että hallitus voisi, ilman, että tasavallan presidentti olisi määrännyt asian esiteltäväksi itselleen, enää esittää virkaa täytettäväksi.

Valtioneuvosto teki edellä tarkoitetussa yleisistunnossaan päätöksen esityksen tekemisestä tasavallan presidentille viran täyttämisestä.

Tasavallan presidentti täytti kansliapäällikön viran.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.