27.03.1995

Maaoikeus - Toimituksen tarkastus - Jakolain 304 §:ssä tarkoitettu virhe

Maaoikeuden entisen puheenjohtajan sekä entisten jäsenten menettelyä arvosteltu toimituksen tarkastamisessa tehdystä virheestä

Korkein oikeus oli palauttanut kylän yhteisten vesijättöjen jakotoimituksen maaoikeudelle tarkastettavaksi, koska huolimatta maaoikeuden jakolain 326 ja 174 §:n nojalla suorittamasta tarkastuksesta, toimitukseen oli jäänyt sellaisia puutteita ja virheitä, jotka voitiin korjata vain jakolain 304 §:n nojalla. Maaoikeudessa suoritetun uuden tarkastuksen perusteella vesijätön jakotoimituksessa kahden omistajan yhteisesti omistamaan tilaan, joka oli jakosopimuksella jaettu heidän kesken, liitetyt vesijätöt oli luettu yksin myöhemmin laillistuneessa lohkomistoimituksessa muodostuneelle kantatilalle.

Maaoikeus ei ollut jakolain 304 §:n nojalla oikeutettu muuttamaan korkeimman oikeuden jo vahvistamia vesijättöjen omistussuhteita. Korkein oikeus oli sittemmin purkanut vesijätön jakotoimituksen ja sitä koskevan maaoikeuden päätöksen sekä asiassa sen jälkeen suoritetut toimenpiteet po. kantatilalle yksin rekisteröityjen vesijättöalueiden osalta ja palauttanut toimituksen uuteen käsittelyyn.

Koska maaoikeuden puheenjohtaja ja jäsenet eivät enää olleet virassa, ei heidän menettelynsä ollut antanut aihetta muuhun kuin että apulaisoikeuskansleri oli muihin toimenpiteisiin ryhtymättä saattanut heille tiedoksi arvostelunsa heidän menettelystään.

JakoL 326 § (321/72)
JakoL 174 § (604/51)
JakoL304 § (321/72)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.