08.03.1995

Virantäyttö - Muistutus - Päätöksen perusteleminen

Professorin viran täyttämiseen liittyvän rehtorin tarkastuspäätöksen perustelemisesta

Yliopiston rehtorin päätös, jolla professorin viran täyttämistä koskeva ehdollepanopäätös poistetaan ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi, on korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain 22 §:n 4 momentin mukaan perusteltava.

Hyvä hallintotapa edellyttää myös rehtorin sellaisen tarkastusmenettelyssä annetun päätöksen perustelemista, jolla muistutus on hylätty. Perusteleminen tarkoittaa ensi sijassa sitä, että päätöksestä tulee ilmetä sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset. Pääasiallisia tosiseikkoja ovat muistutuksen tekijän vaatimukset, hänen niiden tueksi esittämät ensisijaiset argumentit sekä ne rehtorin perustelut, miksi muistutuksen tekijän sanotulla tavalla perusteltuihin vaatimuksiin ei suostuta.

Rehtorin päätöstä arvosteltu sen vuoksi, että se oli puutteellisesti perusteltu. Vastaisen varalle kiinnitetty rehtorin huomiota muistutusten johdosta annettavan päätöksen riittävään perustelemiseen silloinkin, kun muistutukset hylätään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.