02.02.1995

Yleisen oikeusavustajan menettely - Tyytymättömyyden ilmoitus

Oikeusavustajan on täsmällisesti sovittava päämiehen kanssa muutoksenhakuun liittyvistä toimenpiteistä

Kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri totesi, että oikeusavustajan tehtävänä on mahdollisen muutoksenhaun harkinnan yhteydessä selvittää sekä onnistumismahdollisuudet että muutoksenhausta johtuvat mahdolliset seuraamukset muutoksenhakijalle. Tämän jälkeen hänen on päämiehensä kanssa täsmällisesti sovittava jatkotoimenpiteistä asiassa.

Edellä mainittujen velvollisuuksien laiminlyönti saattaa jättää päämiehen epävarmuuteen siitä, toteutuiko oikeus hänen asiassaan. Tämä epävarmuus taas on omiaan aiheuttamaan kanteluita laillisuusvalvontaviranomaisille, joiden mahdollisuudet tapahtuneen virheen korjaamisen ovat varsin vähäiset.

Huomioonottaen, että asianomainen perusturvalautakunta oli jo antanut yleiselle oikeusavustajalle huomautuksen asiassa sekä päättänyt suorittaa vahingonkorvausta laiminlyönninjohdosta, joka päätettiin periä yleiseltä oikeusavustajalta, kantelu ei kuitenkaan antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.