10.02.1995

Virkavastuu - Esteellisyys - Metsäkeskus - Tapio

Virkamiesten menettely Metsäkeskus Tapion ja erään osakeyhtiön välisiä rahoitusjärjestelyjä koskevassa asiassa

Metsäkeskus Tapion johtokunnan jäseninä toimivien valtion edustajien huomiota kiinnitetty valtionapua saavan julkisen valvonnan alaisen yhteisön talousasioiden seurantaan yleisen edun kannalta. Yhtiöittämisratkaisujen yhteydessä oli syntynyt esteellisyystilanteita ja ns. "vaarallisia työ- ja asemayhdistelmiä". Ne olisivat vaatineet tapahtunutta tarkemman huomion kiinnittämistä Metsäkeskus Tapion talouden hoitoa koskeviin kysymyksiin.

Yksityis- ja yleismetsätalousasioista vastaavan maa- ja metsätalousministeriön virkamiehen huomiota on kiinnitetty siihen, että hänen olisi pitänyt jättää esittelemättä esteelliselle esimiehelleen Tapion toimintaa koskenut vastaus eräälle yhdistykselle sekä saattaa tietoonsa tullut Taimi-Tapio Oy:n taloudellisia epäselvyyksiä koskeva asia maa- ja metsätalousministeriössä jonkun esteettömän esimiehensä käsiteltäväksi.

Tapio-Tapio Oy:n talousasioihin liittyen maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö oli ehkä ollut hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla esteellinen allekirjoittamaan erästä ministeriön lausuntoa. Toisaalta hallintomenettelylain 11 §:n nojalla saatettiin perustella sitä, että hän oli noissa olosuhteissa voinut esitellä asian. Hänen toimintaansa ei kuitenkaan ollut säännösten tulkinnanvaraisuuden vuoksi pidettävä virkavelvollisuuden vastaisena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.