10.02.1995

Virkavastuu - Esteellisyys - Metsäkeskus - Tapio

Virkamiesten menettely Metsäkeskus Tapion ja erään osakeyhtiön välisiä rahoitusjärjestelyjä koskevassa asiassa

Maa- ja metsätalousministeriön metsäpolitiikan osastopäällikölle, joka oli ennen nimittämistään sanottuun virkaan toiminut Metsäkeskus Tapion johtajana, annettu syytetoimenpiteisiin ryhtymättä vakava huomautus vastaisen varalle esteellisyyssäännösten noudattamatta jättämisestä eräille yhdistyksille annetun vastauksen ja erityisesti hänen alaistensa virkamiesten tekemien erääseen yhtiöön (Taimi-Tapio Oy) liittyneiden ilmoitusten käsittelyn osalta. Näin ollen hän oli ollut esteellinen ottamaan kantaa alaistensa tekemiin, ainakin välillisesti myös oman toimintansa arviointia koskeviin ilmoituksiin. Hänen olisi pitänyt pidättäytyä käsittelemästä ministeriössä sanottua asiaa, mutta sen sijaan ohjata ilmoitukset esteettömien virkamiesten selvitettäväksi.

Samalla hänen huomiotaan on kiinnitetty virkavelvollisuuden kannalta soveliaaseen menettelyyn, jonka mukaisesti hänen olisi tullut pidättyä Metsäkeskus Tapion johtokuntaan määrättynä valtion edustajana Taimi-Tapio Oy:tä koskevien asioiden käsittelystä hänen johtajakauteensa liittyvien asioiden osalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.