20.01.1995

Rajatulliyhteistyösopimus - Rangaistusmääräys - Rikoslain soveltamisala

Tullirikosten soveltamisalasta

Lapin tullipiirin tulliylitarkastajan oikeuskanslerille 21.12.1993 osoittaman kirjeen mukaan Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä oli tehty rajatulliyhteistyösopimukset, joiden perusteella Suomen tulliviranomaiset olivat tehneet Ruotsin ja Norjan tulliviranomaisten kanssa yhteistyötä valtioiden välisen liikenteen tullivalvonnassa ja tulliselvityksessä molemmin puolin rajaa sijaitsevalla valvontavyöhykkeellä. Ongelmaksi oli osoittautunut Suomen rikoslain soveltaminen yhteisillä tulliasemilla tehtyihin tullirikoksiin ja tullirikosten johdosta annettavat rangaistusmääräykset.

Suomalaisen ja ulkomaalaisen joutuminen erilaiseen asemaan tullimääräyksiä rikkoessaan yksinomaan sen vuoksi, että tulliasema sattuu käytännön syistä sijaitsemaan toisen valtion alueella, ei ole järkevää eikä rangaistusmääräysmenettelyn tavoitteiden mukaista. Rikoslain soveltamisalan uudistuksen yhteydessä tullirikokset saattavat osaksi jäädä rikoslain soveltamisalan ulkopuolelle.

Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri on esittänyt valtiovarainministeriölle, että uuteen tullilakiin (1466/94) tulisi ottaa säännös, jossa selkeästi säädetään, milloin Suomen rangaistussäännöksiä voidaan soveltaa myös toisessa valtiossa tehtyihin tullirikoksiin. Lisäksi tulisi säätää, ettei tällaisen rikoksen syyttämiseen tarvita oikeuskanslerin syytemääräystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.