20.01.1995

Rantakaava - Päätöksen tiedoksisaanti - Asian valmistelu

Kaupunginarkkitehdin ja kaavoitusteknikon menettely rantakaavakäsittelyn valmistelemisessa

Toisesta kunnasta oleva asianosainen oli rantakaavaehdotusta vastaan tekemäänsä muistutusta kaupunginkansliaan jättäessään pyytänyt suullisesti saada tiedon kaupunginvaltuuston rantakaavasta tekemästä päätöksestä. Pyyntö "haluaa tiedon päätöksestä" oli kirjoitettu muistutuksen päälle tarralapulle. Asiakirja oli lähetetty tekniseen virastoon kaupunginarkkitehdille kaava-asian valmistelussa huomioon otettavaksi. Varsinaisen valmistelun oli suorittanut kaavoitusteknikko. Asiakirjaa virastossa kopioitaessa tarralappu oli joutunut erilleen asiakirjasta, joskin se asian jo ratkettua oli ollut asiakirjoissa niitä tarkasteltaessa.

Teknisessä virastossa oli ollut ohjeena ottaa vastaan asiakkaiden esitykset kirjallisina. Kun tätä ohjetta ei ollut noudatettu eivätkä kaavoitusteknikko ja kaupunginarkkitehti olleet saattaneet po. pyyntöä merkittäväksi kaupunginkanslian diaariin tai muulla tavalla valtuuston päätöksen tiedoksiannosta vastaavan kaupunginsihteerin tietoon, valtuuston päätös oli jäänyt antamatta tiedoksi sitä pyytäneelle asianosaiselle, joka oli menettänyt enemmän puhevallan asiassa.

Asiassa oli tullut ilmi, että korkein hallinto-oikeus käsitellessään samaa asiaa ei ollut pitänyt mainittua laiminlyöntiä päätöksen tiedoksiannossa sellaisena laillisena esteenä tai muuna erittäin painavana syynä, jolla perusteella asianosaiselle olisi voitu palauttaa menetetty määräaika valituksen tekemistä varten kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Kaupunginarkkitehdin ja kaavoitusteknikon huomiota kiinnitetty asiain valmistelun edellyttämään huolellisuuteen ja tarkkuuteen.

KunnallisL 58 § (953/76)
RakennusA 146e § (697/90)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.