08.12.1994

Haasteaikojen porrastaminen

Haasteaikojen porrastaminen nykyistä enemmän

Oikeuskanslerin kirje hovioikeuksien presidenteille 8.12.1994

"Tuomioistuinlaitos ja oikeudenkäyntimenettely alioikeuksissa on viime vuosien aikana ollut voimakkaan uudistuksen kohteena. Uudistukset ovat pyrkineet ja niillä vastaisuudessa myöskin pyritään parantamaan oikeudenkäyntiin osallistuneiden hyväksi oikeusturvan saamisen edellytyksiä. Oikeusturvan saamisen edellytykset koostuvat oikeudenkäynnin osapuolten kannalta lukuisista osin periaatteellisesti tärkeistä, osin käytännöllisistä osatekijöistä. Eräs tällainen käytännöllinen oikeushallinnollinen yksityiskohta on haastamisaikojen porrastus.

Aikaisemmin on ollut sääntönä, että kaikki asiassa kuultavat haastettiin käräjäpäivän alkuhetkelle, jolloin viimeisten juttujen osapuolet odottelivat usein myöhään iltaan asiansa esille tuloa. Varsin pitkään on kuitenkin palveluperiaatteen omaksuneissa tuomioistuimissa haastettu esimerkiksi rikosjutun asianosaiset ja todistajat joko käräjäpäivän aamu- tai iltapäivän määräajaksi tai vielä tarkemmin useille eri määräajoille. Olen syyttäjistön neuvottelupäivien yhteydessä viime vuosien aikana kiinnittänyt syyttäjien huomiota palveluperiaatteen toteuttamiseen toiminnassa. Olen esittänyt tällöin muun ohella toivomuksen, että syyttäjät osaltaan pyrkisivät myötävaikuttamaan alueensa alioikeuden käytäntöön siten, että haasteajat saataisiin, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, asianmukaisesti porrastetuksi. Paikallisesti ja muista syistä saattaa olla sellaisia erityisiä perusteita, joissa tuomioistuimen vanhoilta ajoilta periytyvää haastamiskäytäntöä voidaan edelleen puolustaa erityisperusteiden ollessa olemassa. Yleensä porrastus haasteaikoihin on nähdäkseni hyvin perusteltu. Tuntuvan oikeudellisen epäkohdan muodostaa kuitenkin käytäntö, jolloin esim. samassa moniosastoisessa tuomioistuimessa eri osastoilla noudatetaan tarkastellussa kysymyksessä täysin poikkeavia linjoja. Tuomioistuimen työn tehostamisessa on varmaan paikallaan ottaa huomioon myös oikeudenkäyntiin osallistuvien ajankäyttö.

Hovioikeuden tehtävänä on hovioikeuslain (65/94) mukaan mm. valvoa alaistensa tuomioistuinten toimintaa ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Tämän vuoksi saatan edellä olevan Teidän, Herra Hovioikeuden presidentti tietoon toivomuksin, että hovioikeus pyrkisi vaikuttamaan alioikeuksien haastamiskäytäntöön siten, että haastamisen porrastaminen nykyistä laajemmin ja yhtenäisemmin toteutuisi."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.