19.12.1994

Metsätie - Maanomistajien kuuleminen - Vaikutusmahdollisuus tarkoituksenmukaisuuskysymysten osalta

Yksityistielain ja metsänparannuslain keskinäisen suhteen tarkistaminen

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen kirje maa-ja metsätalousministeriölle 19.12.1994 dnro 559/1/93 ym.

"NN ja eräät muut henkilöt ovat 23.5-1.6.1993 päivätyissä

kirjoituksissaan kannelleet oikeuskanslerille Etelä-Pohjanmaan metsälautakunnan Soinin kuntaan suunnittelemasta

Hermokallion metsätiestä.

Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut asiassa selvitystä sekä antanut oman lausuntonsa 30.8.1993 ja 19.4.1994 päivätyillä kirjeillä.

NN ja eräät muut henkilöt olivat 31.5.1993 oikeusministerille osoitetussa kirjeessä kiinnittäneet huomiota kansalaisten oikeusturvan puutteeseen metsäautoteiden suunnittelussa ja kustannusten jaon käsittelyssä. Oikeusministeriö oli, hankittuaan asiassa maa- ja metsätalousministeriön sekä maanmittauslaitoksen keskushallinnon lausunnot, 10.3.1994 maa- ja metsätalousministeriölle sekä liikenneministeriölle osoitetussa kirjeessä nro 1865/561/93 tehnyt aloitteen yksityistielain ja metsänparannuslain keskinäisen suhteen tarkistamiseksi asianosaisten oikeussuojan parantamiseksi.

Olen tänään antamallani päätöksellä ratkaissut po. kantelut. Totean lyhyesti, että metsätiehankkeessa kokonaisuutena arvioiden ei maanomistajien oikeusturva kuulemisen osalta toteudu asianmukaisella tavalla lähinnä metsänparannuslainsäädännön ja yksityistielain keskinäisestä suhteesta johtuen. Tässä tapauksessa yksityistielain 49 §:n 3 momentin säännöksestä ja sen vakiintuneesta soveltamiskäytännöstä seurasi, että toimituksessa ja sitä seuranneessa oikeudenkäynnissä ei enää puututtu tiehankkeen tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin. Hankkeen esittely yksityistietoimituksen alkukokouksessa on asianosaisten mielestä tapahtunut heidän tosiasiallisen vaikutusmahdollisuutensa kannalta liian myöhäisessä vaiheessa. Heidän kannaltaan on myös kyseenalaista, olivatko toimituskokouksessa läsnä olleetkaan asianosaiset voineet saada tuolloin riittävän yksityiskohtaista selvitystä sekä omalta kohdaltaan että suhteessa koko hankkeeseen. Hankkeen vastustajat eivät ole mielestään saaneet missään vaiheessa ottaa kantaa tien suuntaan, muuhun asemaan ja tien luokkaan.

Lähetän jäljennöksen päätöksestä Maa- ja metsätalousministeriölle tiedoksi sekä otettavaksi huomioon yllä mainittua esitystä käsiteltäessä."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.