16.12.1994

Käräjäoikeus - Tietojen oikeellisuus

Oikeuskanslerille annettavat selvitykset

Kantelun käsittelyn yhteydessä käräjäoikeutta oli kehotettu toimittamaan tiedot tiettynä ajankohtana kantelijoita koskeneista vireillä olleista rikos-ja riita-asioista. Käräjäoikeuden kansliasta oli toimitettu jäljennökset kantelijoita koskeneista neljästä riita-asiasta. Tiedot olivat olleet sikäli virheelliset, että yhdellä kantelijalla oli mainittuna aikana ollut tuomioistuimessa vireillä myös rikosasia.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa oli todettu, että puutteelliset tiedot olivat osaltaan vaikuttaneet siihen, että asiaa oli jouduttu uudelleen käsittelemään. Viranomaisten oikeuskanslerille toimittamille selvityksille voitiin asettaa virheettömyyden vaatimus. Tämän vuoksi käräjäoikeuden laamannia kehotettu kiinnittämään henkilökunnan huomiota siihen huolellisuuteen ja tarkkuuteen, jota oikeuskanslerille annettavien selvitysten oikeellisuuden vaatimus edellytti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.