01.12.1994

Lääninhallitus - Hyvä hallintotapa ja palveluperiaate - Valituskirjelmän siirtäminen

Valituskirjelmän toimittaminen määräajassa toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi

Valituskirjelmä oli toimitettu lääninhallitukselle, vaikka se olisi tullut toimittaa maistraatille. Valituksen siirto postitse samassa kaupungissa toimivaan maistraattiin oli viipynyt niin, että valitusaika oli kulunut umpeen. Maistraatti oli jättänyt valituksen tutkimatta.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa todettu, että hyvään hallintotapaan kuuluvan palveluperiaatteen nojalla viranomaiset voivat mahdollisuuksien mukaan huolehtia siitä, että vahingossa väärään paikkaan saapuneesta valituskirjelmästä ilmoitetaan määräajassa asianosaiselle tai että se viipymättä toimitetaan toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi. Lääninhallitusta kehotettu kiinnittämään oikeushallintotoimiston esittelijöiden ja muun henkilökunnan huomiota niihin menettelytapoihin, joilla vastaavanlaisissa tapauksissa voitaisiin varmistua siitä, että valitus tulisi toimitetuksi määräajassa toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.