30.11.1994

Syyttäjän toimenpiteet - Syytejäljennösten antaminen - Asiakirjain julkisuus

Syyttäjän velvollisuus syytejäljennösten antamiseen

Sanomalehden toimittaja oli pyytänyt kaupunginviskaalilta jäljennöksiä eräistä käräjäoikeudessa esillä olleeseen laajaan rikosjuttuun liittyvistä, kaupunginviskaalin oikeudessa esittämistä syytteistä. Kaupunginviskaali ei ollut viivytyksettä antanut toimittajalle pyydettyjä syytejäljennöksiä. Menettelyään kaupunginviskaali oli perustellut osaksi viittaamalla yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain säännöksiin ja osaksi taas pelkästään teknillisluonteisilla seikoilla. Pääasiallisena perusteena kaupunginviskaali oli vedonnut siihen, ettei hänellä ollut hallussaan sellaisia hänen omia merkintöjään sisältämättömiä syytejäljennöksiä, jotka hän olisi voinut viivytyksettä toimittaa niitä pyytävälle.

Asianomaisen toimittajan kanteluun antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri on todennut, ettei kaupunginviskaali ollut esittänyt sellaisia syitä, joihin vetoamalla hän olisi voinut olla toimittamatta häneltä pyydettyjä syytejäljennöksiä. Suomalaiseen oikeusjärjestelmään kuuluva oikeudenkäynnin julkisuuden periaate osaltaan toteutuu siten, että tiedotusvälineissä selostetaan oikeudenkäyntejä ja eri asianosaisten, kuten myös syyttäjän niissä esittämiä vaatimuksia. Tämänkaltaista julkisuutta on pidettävä tärkeänä oikeudenkäyntien seuraamisen ja oikeudenkäytön julkisen luotettavuuden kannalta. Syyttäjien tulee viranomaistoiminnassa noudatettavan palveluperiaatteen mukaisesti toimia siten, että he, mikäli se eri säännösten ja periaatteiden mukaan suinkin on mahdollista, ilman aiheetonta viivyttelyä toimittavat heiltä pyydetyt syytejäljennökset. Syyttäjien tulee toiminnassaan asianmukaisella tavalla ottaa huomioon myös tiedotusvälineiden tarpeet. Ratkaisussa on kaupunginviskaalille huomautettu hänen virheellisestä menettelystään.

L yleisten asiakirjain julkisuudesta 7 §
Syyttäjäsanomat nro 3/94 ss. 47-48

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.