28.11.1994

Syyttäjän toimenpiteet - Tietojen antaminen julkisuuteen - Syyteharkinnan lopputuloksesta

Syyttäjän toimenpiteitten julkistaminen

Lääninsyyttäjä oli suorittanut syyteharkinnan talousrikosasiassa ja päättänyt nostaa syytteen syylliseksi epäiltyä henkilöä vastaan. Syytteen nostamista koskevasta ratkaisustaan lääninsyyttäjä oli antanut tiedon paikallisen sanomalehden toimittajalle. Sanomalehti oli sitten julkaissut asiaa koskevan uutisen, jossa kerrottiin lääninsyyttäjän loppuunsuorittamasta syyteharkinnasta ja siitä, että mainittu asemansa perusteella tarkemmin yksilöity henkilö asetetaan syytteeseen toimintansa johdosta. Uutinen ei sisältänyt tarkempaa selostusta syytteenalaisista teoista eikä niistä rikosnimikkeistä, jotka syytteessä oli esitetty.

Asianomainen henkilö oli lehtiuutisesta saanut tiedon syytteeseen asettamisestaan, mutta virallisen tiedon asiasta hän oli kuitenkin saanut viranomaisten kautta vasta kolme päivää myöhemmin.

Asianomaisen henkilön kanteluun antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri on todennut, että perusperiaatteena syyttäjän tiedottamistoiminnan osalta on pidettävä, että syyttäjä ei saa antaa tietoja haasteesta julkisuuteen ennen kuin vastaaja on haastettu eikä syytettä julkisuuteen ennen kuin se on esitetty oikeudessa. Lääninsyyttäjän olisi ollut syytä varmistua siitä, ettei tietoa hänen syyteharkintansa lopputuloksesta annettu ulkopuolisille ennen kuin asianomainen henkilö itse oli viranomaisten kautta saanut tiedon syytteeseen joutumisestaan. Ratkaisussa on lääninsyyttäjälle huomautettu hänen virheellisestä menettelystään.

Oikeuskanslerin ohjeita syyttäjille (1986) s. 47

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.