21.11.1994

Syyttämättä jättäminen - Kohtuusperuste

Syyttämättä jättämisestä kohtuusperusteella

Kuntayhtymän talouspäällikön virkavelvollisuuksien vastaisia tekoja oli ensin ryhdytty käsittelemään kurinpitomenettelyssä. Kurinpitomenettely oli keskeytetty esitutkinnan ja syyteharkinnan ajaksi. Lääninsyyttäjä oli katsonut, että kuntayhtymän talouspäällikkö oli syyllistynyt virkavelvollisuuden tuottamukselliseen rikkomiseen ja avustuspetokseen. Lääninsyyttäjä oli rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 §:n 2 momentin perusteella rikosten vähäisyyden johdosta jättänyt talouspäällikön syytteeseen asettamatta. Lääninsyyttäjän tehtyä asiassa syyttämättäjättämispäätöksen oli kurinpitomenettelyä jatkettu ja talouspäällikölle oli kurinpitomenettelyssä tuomittu varoitus. Asia oli siten tullut käsitellyksi sekä lääninsyyttäjän syyteharkinnassa että kuntayhtymän kurinpitomenettelyssä. Jälkimmäisen menettelyn edellytyksenä oli ollut, ettei tuomioistuin ollut tuominnut talouspäällikköä rangaistukseen. Asianomistajilla ei ollut asiassa vaatimuksia.

Lääninsyyttäjän syyttämättäjättämispäätöksestä tehdyn kantelun johdosta annetussa ratkaisussa pidetty rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 a §:n 1 kohdassa tarkoitetuin tavoin kohtuuttomana sitä, että samaa asiaa olisi alettu uudelleen käsitellä rikosoikeudellisessa järjestyksessä tuomioistuimessa. Lääninsyyttäjä ei ollut ylittänyt hänelle syyttäjänä kuuluvan harkintavallan rajoja tai menetellyt muutenkaan virheellisesti tehdessään syyttämättäjättämispäätöksen asiassa. Sen vuoksi asiassa ei määrätty syytettä nostettavaksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.