09.11.1994

Kirjoitusvirhe - Tiedoksianto

Hakemusasian tiedoksi antaminen ja tarkastetun pöytäkirjan virheen korjaaminen

Ympäristölautakunnan huomiota kiinnitetty pöytäkirjan kirjoitusvirheen asianmukaiseen korjaamiseen ja hakemusasian tiedoksiantoa koskeviin vesilain säännöksiin.

Hallintomenettelylain mukaan kirjoitusvirhe korjataan asianomaisen viranomaisen päätöksellä. Kyseisessä tapauksessa virheen oli korjannut pöytäkirjanpitäjä eikä päätöksen tehnyt viranomainen.

Samassa asiassa kantelijalle oli kaupungin ympäristötoimiston tiedonantoon liitetty jäljennös hakemusaluetta koskevasta kartasta, mutta ei toimituksen hakijan hakemuksesta ja siihen liitetystä asiakirjasta. Lautakunnan tiedonannossa oli annettu asianmukaiset lautakuntaa koskeneet yhteystiedot. Lautakunnan tietoon saatettu apulaisoikeuskanslerin varamiehen käsityksenä, että silloin kun hakemus liitteineen ei ole laaja eikä asianosaisten määrä suuri, olisi asianmukaista toimittaa jäljennös hakemusasiakirjoista asianosaisille tiedoksi.

HallintomenettelyL 27 § ja VesiL:n 20 luvun 5 §:n 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.