07.11.1994

Maksukehotus - Pysäköinninvalvonta - Tiedoksianto

Menettely maksukehotuksen tiedoksiantamisessa pysäköinninvalvonta-asiassa

Pysäköinninvalvoja ei ollut huolehtinut siitä, että pysäköintivirhemaksusta annetun lain (248/70) mukaiset maksukehotukset olisi laissa säädetyllä tavalla annettu tiedoksi maksuvelvolliselle. Maksut oli siirretty perittäväksi ulosottoteitse ja ulosmittaus oli sittemmin toimitettu. Lääninoikeus oli katsonut, että kaupungin oikeus pysäköintivirhemaksun saamiseen oli rauennut, koska maksumääräystä ei ollut annettu tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa virheen tekopäivästä. Tiedoksiannossa oli noudatettava, mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa erityistiedoksiannosta on säädetty. Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta annetulla lailla (322/93) tiedoksiantomenettelyä on sittemmin muutettu.

Pysäköinninvalvojan huomiota kiinnitetty oikeaan menettelytapaan maksukehotuksen antamisen yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.