24.10.1994

Rakennuslautakunta - Vaatimuksen tutkimatta jättäminen - Valituskelpoinen päätös

Asioiden asianmukainen käsitteleminen

Rakennuslautakunnalta oli pyydetty, että se määräisi poistettavaksi tilojen yhteiselle venevalkama-alueelle luvatta rakennetun rakennuksen, joka oli vain vajaan yhden metrin etäisyydellä hakijan tilan rajasta. Rakennuslautakunta oli päätöksessään katsonut, että kysymyksessä oli rakennuslain 131 §:n 1 momentissa tarkoitettu koju, jota rakennusjärjestyksessä ei ollut kielletty ja jonka rakentamiseen ei näin ollen tarvittu lupaa. Lautakunnalla ei ollut mahdollisuutta käyttää rakennuslain 144 §:ssä säädettyjä pakkokeinoja eikä käsillä ollut myöskään edellytyksiä poistaa rakennelma lain 131 §:n 2 momentin perusteella. Koju oli tämän jälkeen siirretty lähes vesirajaan. Rakennuslautakuntaa oli pyydetty poistamaan koju mm. liian lähelle vesirajaa rakennettuna. Rakennuslautakunta oli viitaten asiassa aikaisemmin antamaansa lainvoiman saaneeseen päätökseen, jättänyt vaatimuksen tutkimatta.

Kun rakennuslautakunnan ensimmäinen päätös ei ollut koskenut kysymystä rakennelman sijainnista vesirajaan nähden sen sijaitessa tuolloin toisessa paikassa, ei päätöksellä ollut ratkaistu tuota vaatimusta. Näin ollen rakennuslautakunnan olisi pitänyt tutkia sille tehty vaatimus tältä osin ja antaa siinä valituskelpoinen päätös. Tästä johtuen rakennuslautakunnan huomiota on kiinnitetty sen toimivaltaan kuuluvien asioiden asianmukaiseen käsittelemiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.