04.10.1994

Rangaistusmääräys - Tiedoksianto - Ulkomailla asuva vastaaja

Oikea tiedoksiantomenettely ulkomailla olevalle vastaajalle

Ruotsissa asuvalle vastaajalle Suomessa tekohetkellä tiedoksiannettuun rangaistusvaatimusilmoitukseen ei ollut merkitty vaaditun päiväsakon rahamäärää eikä maksettavaksi vaaditun sakon yhteismäärää. Kokonaan täytetyn rangaistusvaatimuksen syytetyn kappale oli postitettu hänelle Ruotsiin I-luokan kirjattuna kirjeenä hänen tekohetkellä ilmoittamaansa osoitteeseen. Vastaaja oli kiistänyt saaneensa uutta tiedoksiantoa.

Tiedoksiantoa, johon sakkorangaistuksen määrät oli merkitty oikein, ei ollut annettu tiedoksi siinä järjestyksessä kuin rangaistusmääräyslain (146/70) 5 §:n 2 momentissa ja oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa kirjallisen haasteen tiedoksiantamisesta oli säädetty. Rangaistusvaatimusta ei siten ollut esitetty lain vaatimalla tavalla. Korkein oikeus on apulaisoikeuskanslerin esityksestä purkanut virheellisen rangaistusmääräyksen. Vastaisen varalle kiinnitetty poliisin huomiota oikeaan tiedoksiantomenettelyyn ulkomailla asuvalle vastaajalle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.