28.09.1994

Syyttäjän purkuhakemus - Noutokustannukset - Palautus

Virheellisin perustein tuomitut noutokustannukset

Syyttäjä oli esittänyt purkutoimenpiteisiin ryhtymistä siltä osin kuin käräjäoikeuden lainvoimainen tuomio koski valtion varoista nimismiespiirille suoritettavia noutokustannuksia ja vastaajien velvoittamista korvaamaan ne valtiolle. Syyttäjän oikeudenkäynnissä esittämä vaatimus oli perustunut sisäasiainministeriön päätöksen poliisin suoritteiden maksullisuudesta, vaikka noutokustannukset olisi tullut määrätä oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 32 §:n nojalla.

Kun sisäasiainministeriö oli sittemmin luopunut vaatimasta lainvoimaisella päätöksellä virheellisin perustein tuomittuja noutokustannuksia, joita oikeusministeriö ei vielä ollut maksanut poliisipiireihin, apulaisoikeuskansleri ei ole katsonut aiheelliseksi hakea käräjäoikeuden tuomion purkamista.

SisMp poliisin suoritteiden maksullisuudesta (1690/93) 5 § 1
mom 8 kohta
OK 12 luku 32 §
L valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista 1 §, 5 §, 6 § ja 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.