20.09.1994

Käräjäoikeus - Lautamies - Erottaminen tehtävästä

Lain täydentäminen lautamiehen erottamista tehtävästään koskevalta osalta

Oikeusministeriölle esitetty lautamiehen erottamista tehtävästään koskevien käräjäoikeuslain säännösten täydentämistä toimivaltaisen viranomaisen ja noudatettavan menettelyn osalta.

Käräjäoikeuslain 6 §:n 3 momentti sisältää sanamuotonsa mukaan oikeusohjeen lähinnä sen varalle, että lautamies menettää kelpoisuutensa tai muuten tulee sopimattomaksi tehtäväänsä sen jälkeen kun hänet on valittu siihen. Toimivalta sopivuuden arvioimiseen on tällöin käräjäoikeudella, oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n tarkoittaman kokoonpanon mukaisena. Tällaisessa asiassa tehdystä päätöksestä asianomainen lautamies saa valittaa hovioikeudelle.

Käräjäoikeuslain säännökset eivät sen sijaan näytä sisältävän suoranaisesti määräyksiä sellaisen tilanteen varalle, jossa sopimattomuuden perustanut tosiseikasto on ollut voimassa jo aikaisemmin ennen lautamiehen valintaa. Kansalaisten luottamus tuomioistuinlaitokseen saattaa vaarantua, jos tuomioistuinlaitoksen jäseninä toimii henkilöitä, joilla on rikosrekisterimerkintöjä. Kysymys toimivaltaisesta viranomaisesta ja noudatettavasta menettelystä saattaa olla epäselvä silloin, kun lautamiehen mahdollisen sopimattomuuden perustanut tosiseikasto on ollut voimassa jo ennen hänen valintaansa. Julkisen edun vuoksi olisi tarpeellista säännellä asia laissa näiltäkin osin.

KäräjäoikeusL 6 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.