21.07.1994

Syyttäjä - Syytejuttujen jako - Syyteharkinta

Juttujen jakaminen kaupunginviskaalinvirastossa

Ulkomaalaiset yritykset olivat ulkomaassa rekisteröidyillä kahdella ruoppausaluksella ja ulkomaalaisia työntekijöitä käyttäen Suomessa suorittaneet ruoppaustyötä ja silloin teettäneet työntekijöillään ylitöitä enemmän kuin Suomen työaikalainsäädäntö olisi sallinut. Vs. kaupunginviskaali oli jutussa päättänyt jättää syytteet nostamatta työnjohtajina ja työnantajan edustajina toimineita kahta ulkomaalaista henkilöä vastaan, koska heidän syykseen luettua työaikalain säännösten rikkomista oli, olosuhteet huomioon ottaen, pidettävä vähäisenä.

Kanteluasiaan antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskanslerin varamies ei ole puuttunut syyttäjän menettelyyn. Ratkaisussa on kuitenkin arvosteltu kaupunginviskaalinvirastossa noudatettua menettelyä, kun tämänkaltainen juttu, jota oli siihen liittyvien lainsäädännöllisten tulkintakysymysten vuoksi pidettävä vaikeana ja ongelmallisena ja jolla lisäksi oli ollut merkittävää julkisuusarvoa, oli annettu viransijaisena toimivan ja siten syyttäjänä ilmeisen kokemattoman kaupunginviskaalin ratkaistavaksi. Sen vuoksi on ensimmäisen kaupunginviskaalin huomiota kiinnitetty periaatteeseen, että vaikeat ja hankalat syytejutut tulee ensisijaisesti saattaa virassaan vakinaisten ja kokeneiden syyttäjien ratkaistaviksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.