10.06.1994

Pankkituki, valtion vakuusrahasto - Omaisuudenhoitoyhtiö, aiesopimus - Eduskuntaehto, sopimusehtojen täsmällisyys

Valtion puolesta solmittavasta aiesopimuksesta

Valtion vakuusrahaston johtokunnan jaoston jäsenten huomiota kiinnitetty ehtojen selkeyteen ja täsmällisyyteen solmittaessa valtion puolesta taloudellisesti merkittäviä sopimuksia.

Valtion vakuusrahaston johtokunnan jaosto oli, pankkitukeen liittyen, tehnyt lainsäädännön muuttamiseen sidotun aiesopimuksen omaisuudenhoitoyhtiön perustamisesta erään pankin kanssa. Aiesopimuksen kohteeksi oli määritetty tosiseikasto, josta sopiminen valtion puolelta olisi vain lain muutoksen myötä mahdollista, koska omaisuudenhoitoyhtiöt hyväksyvää lakia ei tuolloin ollut ollut.

Aiesopimuksessa oli otettu huomioon tilanne, jossa todennäköisenä pidettyä omaisuudenhoitoyhtiötä sallivaa lain muutosta ei tapahtuisikaan. Aiesopimuksen merkitystä edellytysten jäädessä täyttymättä oli kuitenkin käsitelty tavalla, jota saatettiin toimivaltakysymyksen kannalta arvostella. Sopimuksessa olisi tullut selkeästi ja täsmällisesti huolehtia siitä, ettei valtiota sidota mihinkään velvoitteeseen, jos ehto ei täyty. Kun toimivaltaa tietyn pääsopimuksen tekemiseen ei ollut, ehdon täyttymättä jäämisen kautta sopimuksen olisi tulisi ilman eri menettelyä raueta. Po. tapauksessa sopimuksen raukeamisesta oli aiheutunut osapuolten välille erimielisyyttä, ja asia oli jäänyt oikeudelliselta kannalta epäselväksi.

Ensisijaisena valvontaviranomaisena toimiva valtion vakuusrahaston hallintoneuvosto ja osaltaan sen tilintarkastajat olivat myöhemmin hyväksyneet asiassa suoritetut toimenpiteet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.