09.06.1994

Syyttäjän purkuhakemus - Samasta asiasta 2 rangaistusmääräystä - Poistoesitys käräjäoikeudelle

Purkuhakemuksen palautus syyttäjälle

Kaupunginviskaali oli esittänyt vahvistamansa rangaistusmääräyksen purkamista, koska vastaajalle oli aikaisemmin annettu tiedoksi rangaistusvaatimus, jota hän oli vastustanut ja jolle oli määrätty käsittelypäivä käräjäoikeudessa. Tästä huolimatta vastaajalle oli annettu tiedoksi uusi samaa asiaa koskeva rangaistusvaatimus.

Rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain (692/93) 18 §:n mukaisesti rangaistusmääräys voidaan hakemuksesta poistaa sekä oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:ssä säädetyillä perusteilla että silloin, kun rangaistusmääräys perustuu väärään lain soveltamiseen. Hakemus on tehtävä asianomaiselle käräjäoikeudelle vuoden kuluessa rangaistusmääräyksellä määrätyn sakon täytäntöönpanosta taikka siitä, kun epäilty on maksanut sakon.

Syyttäjälle on ilmoitettu, että hänen tulee itse tehdä asiaa koskeva hakemus käräjäoikeudelle. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri ei ole katsonut aiheelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin kyseisen rangaistusmääräyksen purkamiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.