06.06.1994

Esitutkinnan toimittamatta jättäminen - Poliisin päätös

Esitutkinnan lopettaminen sillä perusteella, ettei ole syytä epäillä rikosta tehdyksi

Tutkinnanjohtajana toiminut komisario oli päättänyt esitutkinnan sillä perusteella, ettei ollut syytä epäillä rikosta tehdyksi. Apulaispoliisitarkastaja ei ollut kantelusta muuttanut tutkinnanjohtajan ratkaisua.

Asiassa oli kysymys eri yhtiöiden yhteistä liiketoimintaa koskevien sopimusten tulkinnasta. Asianosaisilla oli ollut erilaiset käsitykset siitä, kuinka noita heidän välistään yhteistoimintaa määritelleitä sopimuksia tuli tulkita. Sopimusten erilainen tulkinta oli johtanut erilaisiin käsityksiin valmistettavien tuotteiden omistusoikeudesta ja markkinointioikeudesta sekä muun muassa anastusrikosepäilyihin.

Poliisiviranomaisten menettelystä tehdyn kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on katsonut, ettei rikosilmoituksessa esitettyä yhtiöiden yhteistoiminnan määrittelyä voitu pitää riidattomana. Rikosilmoituksen tehneen yhtiön sopimuskumppaneiden, jotka olivat katsoneet liiketoiminnassa tuotettujen tuotteiden omistus- ja markkinointioikeuden määräytyvän toisin kuin rikosilmoituksen tekijä, ei ollut syytä epäillä syyllistyneen tahallisiin rikoksiin myydessään noita tuotteita. Kysymyksessä katsottiin olevan sopimusten tulkintaa koskevan riita-asian. Tutkinnanjohtajalla oli ollut oikeus esitutkinnan aloittamisen jälkeen päättää esitutkinta sillä perusteella, ettei ollut esitutkintalain 2 §:ssä tarkoitettua syytä epäillä rikosta tehdyksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.