06.06.1994

Syyteharkinta - Hylätty syyte - Syyttäjän harkintavalta

Syyttäjä oli kaupungin ja liikennöitsijän välisiä koululaiskuljetussopimuksia ja niihin liittyviä valtionosuushakemuksia koskevassa asiassa muun muassa vaatinut liikennöitsijän ja kaupungin koulutoimenjohtajan tuomitsemista rangaistukseen petoksista ja kaupunginjohtajan tuomitsemista rangaistukseen tuottamuksellisesta virkarikoksesta. Syyte oli keskeisiltä osin hylätty. Syytteessä tarkoitetun menettelyn rangaistavuus eräiltä osin oli ollut tulkinnanvarainen, koska kuljetussopimuksia ja niihin liittyviä valtionosuuksia koskevat säännökset olivat olleet melko vaikeaselkoiset ja osittain tulkinnanvaraiset. Myös syytteen tueksi esitetyn näytön riittävyys oli eräiltä osin ollut epävarmaa. Syyttäjä oli oikeudenkäynnissä perustellut näkemyksensä syytteessä tarkoitettujen rikosten tunnusmerkistöjen toteutumisesta.

Asiassa oli ollut kysymys valtion kunnalle maksamista suurehkoista avustuksista. Avustusten hakemiseen oli liittynyt epäselvyyksiä. Avustustusjärjestelmän tavoitteiden toteutumisen kannalta asian selvittäminen tuomioistuimessa oli ollut perusteltua. Huomioon ottaen syyttäjän harkintavallan laajuus syyttäjän ei katsottu menetelleen virkavelvollisuuksiensa vastaisesti ajaessaan jutussa syytettä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.