18.05.1994

Ampumarata - Meluhaitta - Käyttölupa

Ampumaradan käytöstä aiheutuva mahdollinen meluhaitta

Kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen huomiota kiinnitetty viranomaisten valvontavelvollisuuden tärkeyteen ampumarataa koskevassa asiassa.

Lääninhallituksen myöntäessä vuonna 1965 luvan ampumaradan käyttämiselle ei ollut toimitettu katselmusta eikä ilmeisesti varattu naapureille tilaisuutta tulla kuulluksi. Luvan myöntämishetkellä asutus oli huomattavasti kauempana, mutta nyttemmin asutus oli jo parin sadan metrin päässä. Selvityksen mukaan ampumaradan käyttö saattoi aiheuttaa häiriötä lähellä olevalle asutukselle sekä vähentää asukkaiden viihtyvyyttä alueella. Naapuriin kohdistuvan haittavaikutuksen kieltoon liittyviä seuraamuksia voitiin rajoittaa naapuruussuhdelaissa säädetyn menettelyn avulla.

Kuntien ja kuntainliittojen tehtävänä on pitää alueellaan huolta yksilön elinympäristöön kohdistuvasta terveystyöstä. Kuntayhtymän hallitus oli ryhtynyt seuraamaan tilannetta, joskaan sen toimenpiteet eivät olleet johtaneet tilanteen selkiytymiseen. Tätä asiantilaa koskevan kansanterveystyön terveyslautakunnan tekemän päätöksen oli lääninoikeus kumonnut. Samoin terveyslautakunnan päättämä kehotus yhdistykselle muuttaa ampumaradan toimintaa oli lääninoikeudessa kumottu ja asia palautettu toistamiseen lautakunnalle. Terveyslautakunta oli samalla kehottanut myös kuntaa huomioimaan toiminnassaan ja päätöksissään ampumaradan siten, että sen terveydelliset haittavaikutukset poistettaisiin.

KansanterveysL 5 § 1 mom
TerveydenhoitoL 26 § ja 82 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.