19.05.1994

Maksukehotus - Pysäköinninvalvonta - Tiedoksianto

Menettely maksukehotuksen tiedoksiantamisessa pysäköinninvalvonta-asiassa

Pysäköinninvalvoja ei ollut vastoin pysäköintivirhemaksusta annetun lain 9 §:n (248/70) säännöstä antanut maksukehotusta tiedoksi maksuvelvolliselle, vaan maksuvelvollinen oli saanut tiedon vasta ennakkoilmoituksena toimitettavasta palkan ulosmittauksesta suorittamatta olleesta pysäköintivirhemaksusta. Lääninoikeus oli katsonut, että oikeus pysäköintivirhemaksun saamiseen oli rauennut, ellei maksumääräystä ollut annettu tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa virheen tekopäivästä. Tiedoksiannossa oli noudatettava, mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa erityistiedoksiannosta on säädetty. Tällöin oli meneteltävä sanotun lain 9 §:n mukaisesti.

Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta annetulla lailla (322/93) tiedoksiantoa on selvennetty. Pysäköinninvalvojan huomiota kiinnitetty oikeaan menettelytapaan maksukehotuksen yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.