10.05.1994

Hallituksen esityksen laatiminen - Lainmuutoksen vaikutusten esittäminen - Sukupolvenvaihdoseläkelaki

Hallituksen esityksen laatimisessa huomioon otettavista seikoista

Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditussa hallituksen esityksessä nro 209/1990 vp. sukupolvenvaihdoseläkelaiksi todettiin, että sukupolvenvaihdoseläke oli tarkoitettu kohdistettavaksi aktiiviviljelijöihin. Samalla lailla esitettiin kumottavaksi maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) sukupolvenvaihdoseläkettä koskevat säännökset, joita koskevan soveltamiskäytännön mukaan myös tuotannonmuutossopimuksen tehneillä maatalousyrittäjillä oli oikeus sukupolvenvaihdoseläkkeeseen, jos muut edellytykset siihen olivat olemassa. Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan katsonut, että tällaisessa ristiriitaisia tunteita herättävässä asiassa olisi hallituksen esityksessä tullut selkeämmin tuoda esiin se seikka, että aktiivinen viljelyvaatimus tarkoitti mm. sitä, ettei puheena olevilla tuotannonmuutossopimuksen tehneillä maatalousyrittäjillä ollut enää oikeutta sukupolvenvaihdoseläkkeeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.