31.03.1994

Työttömyysturva - Porotalousyrittäjä - Työvoimapoliittinen lausunto - Yhdenvertaisuus

Esitys työministeriölle porotalousyrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskevan soveltamiskäytännön yhtenäistämiseksi

Porotalousyrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskeva lausuntokäytäntö oli Lapin työvoimapiirin työvoimatoimikunnissa epäyhtenäinen. Sen vuoksi poromiehet olivat joutuneet eriarvoiseen asemaan asuinkunnasta riippuen. Työvoimapiirin toimisto oli kirjeellään työvoimatoimistoille kiinnittänyt huomiota yhtenäisen lausuntokäytännön tarpeellisuuteen.

Poromiehen kanteluun annetussa AOKVM:n ratkaisussa on todettu, että työttömyysturvalain 3 §:n 3 momentin mukaisen työvoimapoliittisen lausunnon sitovuuden takia on lausunnolla suuri merkitys työttömyyspäiväraha-asioiden ratkaisun kannalta. Työministeriölle esitetty ryhdyttäväksi asian vaatimiin toimenpiteisiin porotalousyrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskevan lausuntokäytännön yhtenäistämiseksi.

TyöttömyysturvaL 3 § 1 mom.
TyöttömyysturvaL 3 § 3 mom.
TyöttömyysturvaL 5 § 1 mom. 8 kohta
TyöttömyysturvaL 5 § 5 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.