21.03.1994

Kalastusrajoitusten voimaansaattaminen - Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus - Kiintosiimakalastus

Käsityksen lausuminen kiintosiimakalastuksen säätelyä koskevassa asiassa

Yleisesti on todettu, että silloinkin kun neuvotellaan ja saatetaan voimaan kansainväliseen sopimukseen perustuvia suosituksia, jotka tähtäävät kalastuksen eriasteiseen rajoittamiseen, tulisi ottaa huomioon se, että eri kalastajaryhmiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja niin, ettei mitään ryhmää perusteettomasti saatettaisi huonompaan asemaan kuin muita.

Asiassa saadun selvityksen perusteella on Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten hyväksyminen ja voimaansaattaminen kohdistanut kiintosiimakalastukseen kieltoja ja rajoituksia, joiden johdosta voidaan perustellusti epäillä, onko kiintosiimakalastajia kohdeltu yhdenvertaisesti muiden kalastajaryhmien kanssa.

Tilannetta Suomen kalastusviranomaisten kannalta arvioitaessa ei asiaan vaikuta se seikka, että Itämerellä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöistä annetun asetuksen mukainen kalastuskielto ja muut toimenpiteet perustuvat kalastuskomission suositusten voimaansaattamiseen, kun otetaan huomioon, että kielto oli syntynyt Suomen aloitteesta ja ja se, että suositusten hyväksyminen on kunkin sopimusvaltion harkinnassa.

KalastusL 6 §
KalastusL 116 § 4 mom
L Suomen kalastusvyöhykkeestä 4 § (839/74)
A Itämerellä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöistä 10 § 5 mom (255/88)
A Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten mukaisten vuoden 1992 saaliskiintiöiden voimaansaattamises-
ta (364/92)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.