21.03.1994

Virantäyttö - Muistutus - Päätöksen perusteleminen

Kannanotto professorin viran täyttöön liittyvän kanslerin/rehtorin tarkastuspäätöksen perustelemisesta

Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain 11 §:n mukaan virkaehdotus on toimitettava korkeakoulun kanslerille, tai jos sellaista ei ole, rehtorille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Kansleri/rehtori voi laissa säädetyin edellytyksin poistaa virkaehdotuksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi; tällöin päätös on perusteltava.

Hakijalla on lain 12 §:n nojalla oikeus tehdä muistutus virkaehdotuksesta ennen päätöksen tarkastamista.

Virkaehdotuksen tarkastus ja siihen liittyvä muistutusten käsittely ja hyväksyminen on hallintomenettelyä. Hallintomenettelylain 24 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti kanslerin/rehtorin tarkastusmenettelyssä antamaa virkaehdotuksen hyväksyvää päätöstä ei tarvitsisi perustella tilanteessa, jossa päätökseen sisältyy tehdyn muistutuksen hylkäävä kannanotto.

Hallintomenettelylaissa tai korkeakoulun virantäyttölaissa ei ole kielletty perustelemasta tarkastusmenettelyssä annettua päätöstä, jolla muistutus on hylätty. Perustelemista on pidettävä useimmissa tapauksissa hallinnollisesti tarkoituksenmukaisena. Merkittävämpää asian arvioinnissa on kuitenkin se, että korkeakoulun virantäyttölailla luodussa virantäyttöjärjestelmässä muistutus ei ole valitusta edeltävä oikeusturvakeino - hakijalla ei nykyisin ole virantäytön missään vaiheessa mahdollisuutta käyttää varsinaisia muutoksenhakukeinoja.

Kun muistutus on tarkoitettu kilpailutilanteessa hakijan oikeusturvakeinoksi, hyvä hallintotapa edellyttää, että näissä tilanteissa myös hylkäävät päätökset perustellaan huomioon ottaen tehtyjen muistutusten sisältö.

Oikeuskanslerin asiassa esittämät näkökohdat saatettu opetusministeriön tietoon ja pyydetty saattamaan ne korkeakoulujen tarkastusmenettelystä vastaavien kanslerien ja rehtorien tietoon. Ministeriötä pyydetty myös harkitsemaan lainsäädännön selventämistä tarkoittavien toimien tarpeellisuutta.

L korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.